Tenisový, beachvolejbalový a beachtenisový klub

Kontakt

Rezervace: 774 505 800
E-mail: merglova.olga@seznam.cz

Magistrů 1510/24
Praha 4 - Michle
140 00

Na rohu ulic Nad Vinným potokem a Magistrů:

 

mapa BTK.png

 

Ochrana osobních údajů

Vše podstatné najdete zde: GDPR 

 

Provozní řád sportovního areálu Beach Tenis Kapitol

Sportovní areál  Beach Tenis Kapitol je veřejný sportovní areál provozovaný na soukromém pozemku soukromou společností, která v zájmu udržení kvality nabízených služeb stanovuje následující pravidla, která je návštěvník povinen dodržovat. Děkujeme všem našim návštěvníkům a zákazníkům za pochopení.

Obecná pravidla:

 • Návštěvník se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování, která jsou v níže
  uvedených bodech obecně popsána.
 • Provozní doba areálu je od 8.00 hod. do 22.00 hod..
 • Provozní doba zázemí včetně šaten je od 7.45 hod. do 22.30 hod..
 • Parkování je povoleno pouze na místech vyhrazených pro zákazníky. Pro parkování jsou
  vyznačena parkovací stání. Parkujeme s ohledem na ostatní zákazníky. Provozní doba
  parkoviště je od 7.45 hod. do 22.30 hod.. Parkoviště není hlídáno ani střeženo.
 • Je zakázáno vjíždět na motorce nebo v automobilu jinam než na parkoviště, stejně tak je
  zakázáno vnášet jízdní kola do vnitřních prostor v celém areálu.
 • Provozovatel neručí za věci nebo oblečení uložené volně v šatně, neuzamčené skříňce nebo
  na sportovišti. Šatní skříňka neplní funkci trezory ani úschovny.
 • Vstup do míst označených nápisem ,,VSTUP ZAKÁZÁN“ není dovolen.
 • Pracovník sportovního areálu je oprávněn odepřít obsloužit na baru osobu podnapilou,
  osobu pod vlivem jiné návykové látky nebo osobu obtěžující ostatní návštěvníky.
 • V případě návštěvy areálu se psy je návštěvník povinen:
 • mít psa neustále na vodítku a s náhubkem
 • opatřit psa případně jiným zařízením, které zaručí bezpečnost ostatních návštěvníků
 • mít psa v dohledu, tak aby mohl v případě vzniku situace ohrožující ostatní
  návštěvníky, okamžitě zasáhnout
 • Je přísně zakázáno venčit psy v celém areálu včetně terasy a vstupovat se psy na sportoviště, do klubovny a do vnitřních prostor budov. V případě nedodržení výše uvedených pravidel, která se týkají pohybu psů po areálu bude návštěvníkovi zakázán vstup do areálu a veškerý úklid a hygienická opatření budou návštěvníkovi-majiteli psa účtovány.

 

 • V areálu je zakázáno:
 • odhazovat po areálu odpadky,
 • znečišťovat venkovní a vnitřní prostory,
 • ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu,
 • kouřit ve vnitřních prostorách a v nafukovacích halách,
 • rozdělávat oheň.
 • V případě nedodržení uvedených pravidel bude:
 • návštěvník z areálu vykázán,
 • návštěvníkovi zakázán přístup do areálu,
 • zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány,
 • odstraněno špatně parkující vozidlo na náklady majitele,
 • vymáhána náhrada způsobené škody.
 • Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního areálu.
 • Návštěvník je povinen se seznámit před započetím sportování s Provozním řádem sportoviště.
 • Provozní řád sportoviště je k dispozici na recepci areálu.

 

 • Návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí,
 • Nedoporučujeme sportovat těhotným ženám a nemocným,
 • Návštěvník vstupuje na sportoviště:
 • se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve
 • v obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch
 • s náčiním určeným pro daný druh sportu
 • v počtu hráčů určených pro daný druh sportu, ostatní návštěvníci mají vstup povolen
  pouze se souhlasem hráčů
 • ve sportovním oblečení, s ohledem na ostatní nikdy bez horního dílu oblečení
 • Návštěvník je povinen ihned nahlásit v recepci areálu veškeré závady sportoviště či
  překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací
  povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání
  sportoviště příslušným návštěvníkem a/nebo na závady vzniklé v průběhu užívání
  sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným
  pracovníkem sportovního centra (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště,
  poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno
  započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že návštěvník
  nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese
  provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu.

 

 • Návštěvník používá sportoviště:
 • pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného období hřiště ihned opustí
 • podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval
  ostatní sportovce.
 • Návštěvník opustí sportoviště:
 • po provedení úklidu sportoviště v případě, že je součástí použití sportoviště
  provedení úklidu návštěvníkem. Ten provede a pak sportoviště opustí. Úklid provádí
  ve svém hrazeném časovém období, nikoli v období, kdy má na sportoviště nastoupit
  další zákazník. Úklid provádí podle návodu umístěného viditelně na sportovišti.
 • Návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména:
 • vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,
 • odhazovat odpadky,
 • provádět úpravy nebo ničit zařízení,
 • používat zařízení sportoviště k jiným účelům než je určeno,
 • kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky,
 • vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola apod.
 • V případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník sportovního
  areálu právo zejména:
 • ukončit hru bez náhrady
 • vykázat návštěvníka ze sportoviště, areálu
 • zakázat přístup do areálu
 • zjistit totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
 • vymáhat náhradu způsobené škody

Menu

REZERVAČNÍ SYSTÉM

jdemenato logo plus napis ofiko.png

TURNAJE A AKCE V ZIMNÍ SEZÓNĚ 2023/24

Propozice turnajů v ZS 2023/24 (více info)

15.7. - 19.7. - 1. dětský tenisový kemp

26.8. - 30.8. - 2. dětský tenisový kemp

PROHLÍDKA KAPITOLU Z DRONU

DSC_0788.jpg

 ▲ Prohlédněte si Kapitol z dronu ▲

ŽEBŘÍČEK TENISOVÝCH TURNAJŮ ČTYŘHER ZE SÉRIE "KAPITOL CUP"

Aktuální pořadí žebříčku turnajů série "Kapitol Cup"

KAPITOLSKÁ LIGA 2024

Kapitolská liga 2020 - cedule.png

Aktuální pořadí a pravidla klubového žebříčku

VÝSLEDKY TURNAJŮ

Výsledky tenisových turnajů čtyřher "Kapitol Cup"

Výsledky dětských tenisových turnajů

 

FACEBOOK

SPOLUPRÁCE

             

             multisport logo.png

 

            Masér Kapitol - leták.png

            Hurá liga.jpg   

            jdemenato logo plus napis ofiko.png